• eXO iQ 35

  ELEKTROLIZA – uređaj za tretman bazenske vode postupkom elektrolize slane vode saliniteta min. 4g/l, sa vremenskim reguliranjem rada (tajmer) te mogućnosti kontrole rada putem mobilne aplikacije i kapaciteta proizvodnje klora do max. 35g/h. Namijenjen je za proizvodnju klora sa horizontalno ugrađenom ćelijom za tretman bazena zapremine do 150m³. NAPOMENA: Moguća je nadogradnja uređaja sa pH LINK-om (automatika za kontrolu i regulaciju pH vrijednosti vode ili DUAL LINK-om u kojem je uključena automatika za kontrolu i regulaciju pH vrijednosti vode te automatika za kontrolu i regulaciju Rx potencijala vode odnosno rada elektrolize – proizvodnje klora).

  17.163,30 kn bez PDV-a

  eXO iQ 35

  17.163,30 kn bez PDV-a
  Šifra: WW000165
 • eXO iQ 22

  ELEKTROLIZA – uređaj za tretman bazenske vode postupkom elektrolize slane vode saliniteta min. 4g/l, sa vremenskim reguliranjem rada (tajmer) te mogućnosti kontrole rada putem mobilne aplikacije i kapaciteta proizvodnje klora do max. 22g/h. Namijenjen je za proizvodnju klora sa horizontalno ugrađenom ćelijom za tretman bazena zapremine do 100m³. NAPOMENA: Moguća je nadogradnja uređaja sa pH LINK-om (automatika za kontrolu i regulaciju pH vrijednosti vode ili DUAL LINK-om u kojem je uključena automatika za kontrolu i regulaciju pH vrijednosti vode te automatika za kontrolu i regulaciju Rx potencijala vode odnosno rada elektrolize – proizvodnje klora).

  15.138,20 kn bez PDV-a

  eXO iQ 22

  15.138,20 kn bez PDV-a
  Šifra: WW000164
 • eXO iQ 18

  ELEKTROLIZA – uređaj za tretman bazenske vode postupkom elektrolize slane vode saliniteta min. 4g/l, sa vremenskim reguliranjem rada (tajmer) te mogućnosti kontrole rada putem mobilne aplikacije i kapaciteta proizvodnje klora do max. 18g/h. Namijenjen je za proizvodnju klora sa horizontalno ugrađenom ćelijom za tretman bazena zapremine do 70m³. NAPOMENA: Moguća je nadogradnja uređaja sa pH LINK-om (automatika za kontrolu i regulaciju pH vrijednosti vode ili DUAL LINK-om u kojem je uključena automatika za kontrolu i regulaciju pH vrijednosti vode te automatika za kontrolu i regulaciju Rx potencijala vode odnosno rada elektrolize – proizvodnje klora).

  12.604,90 kn bez PDV-a

  eXO iQ 18

  12.604,90 kn bez PDV-a
  Šifra: WW000163
 • eXO iQ 10

  ELEKTROLIZA – uređaj za tretman bazenske vode postupkom elektrolize slane vode saliniteta min. 4g/l, sa vremenskim reguliranjem rada (tajmer) te mogućnosti kontrole rada putem mobilne aplikacije i kapaciteta proizvodnje klora do max. 10g/h. Namijenjen je za proizvodnju klora sa horizontalno ugrađenom ćelijom za tretman bazena zapremine do 40m³. NAPOMENA: Moguća je nadogradnja uređaja sa pH LINK-om (automatika za kontrolu i regulaciju pH vrijednosti vode ili DUAL LINK-om u kojem je uključena automatika za kontrolu i regulaciju pH vrijednosti vode te automatika za kontrolu i regulaciju Rx potencijala vode odnosno rada elektrolize – proizvodnje klora).

  10.926,30 kn bez PDV-a

  eXO iQ 10

  10.926,30 kn bez PDV-a
  Šifra: WW000162

Izbornik