• UV sterilizator UV4205HO N

  UV HO je sterilizator bazenske vode na principu UV-C zračenja namijenjen za bazene volumena 200-250 m3. Uređaj je u mogućnosti reducirati količinu kloramina u vodi za 50-60%. Prvenstveno se koristi u kombinaciju sa klasičnim dezinfekcijskim uređajima na bazi klora pri čemi se potrošnja klora smanjuje za 40-60%. Protok kroz sterilizator 85 m3/h, priključak DN125, UV lampe niskotlačne, High Output 5 x 87 W, doza zračenja 30 mJ/cm2, životni vijek lampe 13.000 sati, maximalni radni tlak 3 bar.

  34.480,60 kn bez PDV-a

  UV sterilizator UV4205HO N

  34.480,60 kn bez PDV-a
  Šifra: PUV014808
 • UV sterilizator UV4205HO N

  UV HO je sterilizator bazenske vode na principu UV-C zračenja namijenjen za bazene volumena 150-200 m3. Uređaj je u mogućnosti reducirati količinu kloramina u vodi za 50-60%. Prvenstveno se koristi u kombinaciju sa klasičnim dezinfekcijskim uređajima na bazi klora pri čemi se potrošnja klora smanjuje za 40-60%. Protok kroz sterilizator 65 m3/h, priključak DN125, UV lampe niskotlačne, High Output 4 x 87 W, doza zračenja 30 mJ/cm2, životni vijek lampe 13.000 sati, maximalni radni tlak 3 bar.

  33.310,20 kn bez PDV-a

  UV sterilizator UV4205HO N

  33.310,20 kn bez PDV-a
  Šifra: PUV014807
 • UV sterilizator UV3205HO N

  UV HO je sterilizator bazenske vode na principu UV-C zračenja namijenjen za bazene volumena 100-150 m3. Uređaj je u mogućnosti reducirati količinu kloramina u vodi za 50-60%. Prvenstveno se koristi u kombinaciju sa klasičnim dezinfekcijskim uređajima na bazi klora pri čemi se potrošnja klora smanjuje za 40-60%. Protok kroz sterilizator 45 m3/h, priključak 4″ – 110 mm, UV lampe niskotlačne, High Output 3 x 87 W, doza zračenja 30 mJ/cm2, životni vijek lampe 13.000 sati, maximalni radni tlak 3 bar.

  27.211,80 kn bez PDV-a

  UV sterilizator UV3205HO N

  27.211,80 kn bez PDV-a
  Šifra: PUV014806
 • UV sterilizator UV3000HO N

  UV HO je sterilizator bazenske vode na principu UV-C zračenja namijenjen za bazene volumena 70-100 m3. Uređaj je u mogućnosti reducirati količinu kloramina u vodi za 50-60%. Prvenstveno se koristi u kombinaciju sa klasičnim dezinfekcijskim uređajima na bazi klora pri čemi se potrošnja klora smanjuje za 40-60%. Protok kroz sterilizator 33 m3/h, priključak 3″ – 90 mm, UV lampe niskotlačne, High Output 3 x 87 W, doza zračenja 30 mJ/cm2, životni vijek lampe 13.000 sati, maximalni radni tlak 3 bar.

  21.036,40 kn bez PDV-a

  UV sterilizator UV3000HO N

  21.036,40 kn bez PDV-a
  Šifra: PUV014805
 • UV sterilizator UV340

  UV340 je sterilizator bazenske vode na principu UV-C zračenja. Uređaji su namijenjeni za bazene volumena do 70-100 m3. Jednostavan za ugradnju i održavanje. UV-C zračenje eliminira bakterije, viruse i druge primitivne organizme, te spriječava njihovo razmnožavanje. Uređaj je u mogućnosti reducirati količinu kloramina u vodi za 50-60%. Prvenstveno se koristi u kombinaciju sa klasičnim dezinfekcijskim uređajima na bazi klora pri čemi se potrošnja klora smanjuje za 40-60%. PRotok kroz sterilizator 34 m3/h, priključak 2 1/2″, UV lampe niskotlačne, High Output 2 x 87 W, doza zračenja 30 mJ/cm2, životni vijek lampe 13.000 sati, maximalni radni tlak 3 bar.

  17.047,80 kn bez PDV-a

  UV sterilizator UV340

  17.047,80 kn bez PDV-a
  Šifra: PUVI001637
 • UV sterilizator UV250

  UV250 je sterilizator bazenske vode na principu UV-C zračenja. Uređaji su namijenjeni za bazene volumena do 50-80 m3. Jednostavan za ugradnju i održavanje. UV-C zračenje eliminira bakterije, viruse i druge primitivne organizme, te spriječava njihovo razmnožavanje. Uređaj je u mogućnosti reducirati količinu kloramina u vodi za 50-60%. Prvenstveno se koristi u kombinaciju sa klasičnim dezinfekcijskim uređajima na bazi klora pri čemi se potrošnja klora smanjuje za 40-60%. Protok kroz sterilizator 25 m3/h, priključak 2″, UV lampe niskotlačne, High Output 2 x 55 W, doza zračenja 30 mJ/cm2, životni vijek lampe 13.000 sati, maximalni radni tlak 3 bar.

  13.274,80 kn bez PDV-a

  UV sterilizator UV250

  13.274,80 kn bez PDV-a
  Šifra: PUVI001636
 • UV sterilizator UV170

  UV170 je sterilizator bazenske vode na principu UV-C zračenja. Uređaji su namijenjeni za bazene volumena do 40-70 m3. Jednostavan za ugradnju i održavanje. UV-C zračenje eliminira bakterije, viruse i druge primitivne organizme, te spriječava njihovo razmnožavanje. Uređaj je u mogućnosti reducirati količinu kloramina u vodi za 50-60%. Prvenstveno se koristi u kombinaciju sa klasičnim dezinfekcijskim uređajima na bazi klora pri čemi se potrošnja klora smanjuje za 40-60%. PRotok kroz sterilizator 25 m3/h, priključak 1 1/2″, UV lampe niskotlačne, High Output 2 x 55 W, doza zračenja 30 mJ/cm2, životni vijek lampe 13.000 sati, maximalni radni tlak 3 bar.

  11.904,20 kn bez PDV-a

  UV sterilizator UV170

  11.904,20 kn bez PDV-a
  Šifra: PUVI001635
 • UV sterilizator UV40

  UV40 je sterilizator bazenske vode na principu UV-C zračenja. Uređaji su namijenjeni za bazene volumena do 60-90 m3. Jednostavan za ugradnju i održavanje. UV-C zračenje eliminira bakterije, viruse i druge primitivne organizme, te spriječava njihovo razmnožavanje. Uređaj je u mogućnosti reducirati količinu kloramina u vodi za 50-60%. Prvenstveno se koristi u kombinaciju sa klasičnim dezinfekcijskim uređajima na bazi klora pri čemi se potrošnja klora smanjuje za 40-60%. PRotok kroz sterilizator 25 m3/h, priključak 2 1/2″, UV lampe niskotlačne, High Output 1 x 105 W, doza zračenja 30 mJ/cm2, životni vijek lampe 13.000 sati, maximalni radni tlak 3 bar.

  13.413,40 kn bez PDV-a

  UV sterilizator UV40

  13.413,40 kn bez PDV-a
  Šifra: PUVI000147
 • UV sterilizator UV30

  UV30 je sterilizator bazenske vode na principu UV-C zračenja. Uređaji su namijenjeni za bazene volumena do 30-60 m3. Jednostavan za ugradnju i održavanje. UV-C zračenje eliminira bakterije, viruse i druge primitivne organizme, te spriječava njihovo razmnožavanje. Uređaj je u mogućnosti reducirati količinu kloramina u vodi za 50-60%. Prvenstveno se koristi u kombinaciju sa klasičnim dezinfekcijskim uređajima na bazi klora pri čemi se potrošnja klora smanjuje za 40-60%. Protok kroz sterilizator 20 m3/h, priključak 2″, UV lampe niskotlačne, High Output 1 x 87 W, doza zračenja 30 mJ/cm2, životni vijek lampe 13.000 sati, maximalni radni tlak 3 bar.

  11.380,60 kn bez PDV-a

  UV sterilizator UV30

  11.380,60 kn bez PDV-a
  Šifra: PUVI000146
 • UV sterilizator UV20

  UV20 je sterilizator bazenske vode na principu UV-C zračenja. Uređaji su namijenjeni za bazene volumena do 20-30 m3. Jednostavan za ugradnju i održavanje. UV-C zračenje eliminira bakterije, viruse i druge primitivne organizme, te spriječava njihovo razmnožavanje. Uređaj je u mogućnosti reducirati količinu kloramina u vodi za 50-60%. Prvenstveno se koristi u kombinaciju sa klasičnim dezinfekcijskim uređajima na bazi klora pri čemi se potrošnja klora smanjuje za 40-60%. PRotok kroz sterilizator 12 m3/h, priključak 1 1/2″, UV lampe niskotlačne, High Output 1 x 55 W, doza zračenja 30 mJ/cm2, životni vijek lampe 13.000 sati, maximalni radni tlak 3 bar.

  9.871,40 kn bez PDV-a

  UV sterilizator UV20

  9.871,40 kn bez PDV-a
  Šifra: PUVI000145
 • UV sterilizator UV10

  UV10 je sterilizator bazenske vode na principu UV-C zračenja. Uređaji su namijenjeni za bazene volumena do 20 m3. Jednostavan za ugradnju i održavanje. UV-C zračenje eliminira bakterije, viruse i druge primitivne organizme, te spriječava njihovo razmnožavanje. Uređaj je u mogućnosti reducirati količinu kloramina u vodi za 50-60%. Prvenstveno se koristi u kombinaciju sa klasičnim dezinfekcijskim uređajima na bazi klora pri čemi se potrošnja klora smanjuje za 40-60%. PRotok kroz sterilizator 7 m3/h, priključak 1 1/2″, UV lampe niskotlačne, High Output 1 x 33 W, doza zračenja 30 mJ/cm2, životni vijek lampe 13.000 sati, maximalni radni tlak 3 bar.

  8.901,20 kn bez PDV-a

  UV sterilizator UV10

  8.901,20 kn bez PDV-a
  Šifra: PUVI000144

Izbornik